کتاب صوتی پدر پولدار پدر بی پول

دانش مالی را هیچکس به ما یاد نداده! پس بهتره با گوش کردن به این کتاب در ترافیک یا موقع پیاده روی این مهارت را کسب کنیم.

در کانال یوتیوب علی محمدی عضو شوید و هر روز از کتاب های صوتی در دانشگاه ترافیک بهره مند شوید.


Recent Posts

See All